ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดพังกิ่ง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
9
4
13
1
อบ.2
5
5
10
1
อบ.3
6
9
15
1
รวม อบ.
20
18
38
3
ป.1
6
13
19
1
ป.2
7
4
11
1
ป.3
3
6
9
1
ป.4
9
2
11
1
ป.5
6
1
7
1
ป.6
6
5
11
1
รวมประถม
37
31
68
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
57
49
106
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...