ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดพังกิ่ง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
4
9
1
อบ.2
12
3
15
1
อบ.3
6
5
11
1
รวม อบ.
23
12
35
3
ป.1
5
6
11
1
ป.2
5
12
17
1
ป.3
6
4
10
1
ป.4
3
5
8
1
ป.5
9
2
11
1
ป.6
4
1
5
1
รวมประถม
32
30
62
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
55
42
97
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...