ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดควนขี้แรด ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
5
13
1
อบ.3
8
4
12
1
รวม อบ.
16
9
25
2
ป.1
6
7
13
1
ป.2
8
6
14
1
ป.3
3
5
8
1
ป.4
8
5
13
1
ป.5
3
6
9
1
ป.6
7
7
14
1
รวมประถม
35
36
71
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
51
45
96
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...