ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์) ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
5
6
1
อบ.3
7
3
10
1
รวม อบ.
8
8
16
2
ป.1
6
11
17
1
ป.2
12
2
14
1
ป.3
9
8
17
1
ป.4
11
16
27
1
ป.5
14
7
21
1
ป.6
32
16
48
2
รวมประถม
84
60
144
7
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
92
68
160
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...