ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
11
20
1
อบ.3
8
7
15
1
รวม อบ.
17
18
35
2
ป.1
15
12
27
1
ป.2
6
12
18
1
ป.3
12
6
18
1
ป.4
14
8
22
1
ป.5
11
16
27
1
ป.6
10
6
16
1
รวมประถม
68
60
128
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
85
78
163
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...