ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหัวช้าง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
8
15
1
อบ.3
9
9
18
1
รวม อบ.
16
17
33
2
ป.1
8
7
15
1
ป.2
6
8
14
1
ป.3
6
11
17
1
ป.4
13
7
20
1
ป.5
6
13
19
1
ป.6
11
5
16
1
รวมประถม
50
51
101
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
66
68
134
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...