ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
10
20
1
อบ.3
9
10
19
1
รวม อบ.
19
20
39
2
ป.1
12
3
15
1
ป.2
12
10
22
1
ป.3
12
9
21
1
ป.4
5
6
11
1
ป.5
11
7
18
1
ป.6
6
5
11
1
รวมประถม
58
40
98
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
77
60
137
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...