ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
10
21
1
อบ.3
10
7
17
1
รวม อบ.
21
17
38
2
ป.1
8
9
17
1
ป.2
11
4
15
1
ป.3
11
9
20
1
ป.4
12
8
20
1
ป.5
4
6
10
1
ป.6
10
7
17
1
รวมประถม
56
43
99
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
77
60
137
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...