ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าเชียด ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
9
13
1
อบ.3
13
7
20
1
รวม อบ.
17
16
33
2
ป.1
18
7
25
1
ป.2
8
11
19
1
ป.3
12
11
23
1
ป.4
12
8
20
1
ป.5
15
9
24
1
ป.6
10
7
17
1
รวมประถม
75
53
128
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
92
69
161
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...