ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าเชียด ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
13
25
1
อบ.3
4
9
13
1
รวม อบ.
16
22
38
2
ป.1
14
6
20
1
ป.2
16
7
23
1
ป.3
8
11
19
1
ป.4
12
11
23
1
ป.5
13
7
20
1
ป.6
14
8
22
1
รวมประถม
77
50
127
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
93
72
165
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...