ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านพรุนายขาว ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
10
18
1
อบ.3
6
13
19
1
รวม อบ.
14
23
37
2
ป.1
16
13
29
1
ป.2
12
4
16
1
ป.3
15
8
23
1
ป.4
12
14
26
1
ป.5
17
12
29
1
ป.6
14
13
27
1
รวมประถม
86
64
150
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
100
87
187
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...