ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านพรุนายขาว ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
12
17
1
อบ.3
16
11
27
1
รวม อบ.
21
23
44
2
ป.1
11
4
15
1
ป.2
16
8
24
1
ป.3
11
14
25
1
ป.4
19
12
31
1
ป.5
12
12
24
1
ป.6
12
9
21
1
รวมประถม
81
59
140
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
102
82
184
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...