ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
15
11
26
1
อบ.2
25
25
50
2
อบ.3
30
19
49
2
รวม อบ.
70
55
125
5
ป.1
23
29
52
2
ป.2
41
43
84
3
ป.3
45
28
73
3
ป.4
48
45
93
3
ป.5
47
34
81
3
ป.6
41
48
89
3
รวมประถม
245
227
472
17
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
315
282
597
22
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...