ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
14
11
25
1
อบ.2
21
21
42
2
อบ.3
19
21
40
2
รวม อบ.
54
53
107
5
ป.1
45
45
90
3
ป.2
45
29
74
2
ป.3
51
48
99
3
ป.4
45
34
79
2
ป.5
42
48
90
3
ป.6
41
43
84
2
รวมประถม
269
247
516
15
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
323
300
623
20
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...