ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านด่านโลด ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
16
11
27
1
อบ.3
13
13
26
1
รวม อบ.
29
24
53
2
ป.1
12
11
23
1
ป.2
13
8
21
1
ป.3
16
13
29
1
ป.4
12
19
31
1
ป.5
10
16
26
1
ป.6
12
14
26
1
รวมประถม
75
81
156
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
104
105
209
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...