ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านด่านโลด ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
14
25
1
อบ.3
9
7
16
1
รวม อบ.
20
21
41
2
ป.1
15
8
23
1
ป.2
17
14
31
1
ป.3
13
16
29
1
ป.4
14
15
29
1
ป.5
13
14
27
1
ป.6
10
14
24
1
รวมประถม
82
81
163
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
102
102
204
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...