ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านควนอินนอโม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
12
27
1
อบ.3
15
17
32
1
รวม อบ.
30
29
59
2
ป.1
13
15
28
1
ป.2
15
9
24
1
ป.3
22
13
35
1
ป.4
16
20
36
1
ป.5
9
9
18
1
ป.6
7
13
20
1
รวมประถม
82
79
161
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
112
108
220
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...