ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านควนอินนอโม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
19
11
30
1
อบ.3
15
12
27
1
รวม อบ.
34
23
57
2
ป.1
15
16
31
1
ป.2
13
15
28
1
ป.3
17
8
25
1
ป.4
21
10
31
1
ป.5
16
19
35
1
ป.6
9
9
18
1
รวมประถม
91
77
168
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
125
100
225
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...