ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งหนองสิบบาท ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
0
3
1
อบ.2
3
3
6
1
อบ.3
3
4
7
1
รวม อบ.
9
7
16
3
ป.1
8
1
9
1
ป.2
1
3
4
1
ป.3
4
1
5
1
ป.4
1
5
6
1
ป.5
5
0
5
1
ป.6
6
1
7
1
รวมประถม
25
11
36
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
34
18
52
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...