ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
7
12
1
อบ.3
5
9
14
1
รวม อบ.
10
16
26
2
ป.1
9
9
18
1
ป.2
13
7
20
1
ป.3
8
8
16
1
ป.4
11
7
18
1
ป.5
6
10
16
1
ป.6
7
6
13
1
รวมประถม
54
47
101
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
64
63
127
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...