ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150) ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
10
14
1
อบ.3
7
10
17
1
รวม อบ.
11
20
31
2
ป.1
11
8
19
1
ป.2
7
8
15
1
ป.3
12
7
19
1
ป.4
6
9
15
1
ป.5
8
7
15
1
ป.6
11
9
20
1
รวมประถม
55
48
103
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
66
68
134
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...