ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดป่าบอนต่ำ (ระแบบ-ถวิลประชาสรรค์) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
18
23
41
2
อบ.3
18
21
39
2
รวม อบ.
36
44
80
4
ป.1
17
15
32
1
ป.2
17
10
27
1
ป.3
8
15
23
1
ป.4
20
23
43
1
ป.5
23
11
34
1
ป.6
15
18
33
1
รวมประถม
100
92
192
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
136
136
272
10
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...