ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดป่าบอนต่ำ (ระแบบ-ถวิลประชาสรรค์) ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
20
22
42
2
อบ.3
18
15
33
1
รวม อบ.
38
37
75
3
ป.1
20
9
29
1
ป.2
10
15
25
1
ป.3
19
21
40
2
ป.4
24
14
38
1
ป.5
13
17
30
1
ป.6
25
11
36
1
รวมประถม
111
87
198
7
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
149
124
273
10
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...