ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำตก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
3
13
1
อบ.3
17
17
34
1
รวม อบ.
27
20
47
2
ป.1
11
10
21
1
ป.2
12
9
21
1
ป.3
13
7
20
1
ป.4
9
5
14
1
ป.5
9
6
15
1
ป.6
9
11
20
1
รวมประถม
63
48
111
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
90
68
158
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...