ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำตก ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
16
12
28
1
อบ.3
11
10
21
1
รวม อบ.
27
22
49
2
ป.1
11
7
18
1
ป.2
13
6
19
1
ป.3
9
7
16
1
ป.4
9
7
16
1
ป.5
10
14
24
1
ป.6
8
8
16
1
รวมประถม
60
49
109
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
87
71
158
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...