ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดควนเคี่ยม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
4
12
1
อบ.3
6
5
11
1
รวม อบ.
14
9
23
2
ป.1
7
14
21
1
ป.2
5
7
12
1
ป.3
8
11
19
1
ป.4
9
4
13
1
ป.5
7
9
16
1
ป.6
3
7
10
1
รวมประถม
39
52
91
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
53
61
114
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...