ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
68
65
133
4
อบ.3
58
61
119
4
รวม อบ.
126
126
252
8
ป.1
60
49
109
4
ป.2
62
62
124
4
ป.3
58
58
116
3
ป.4
58
45
103
3
ป.5
58
49
107
3
ป.6
61
45
106
3
รวมประถม
357
308
665
20
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
483
434
917
28
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...