ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดท่าดินแดง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
9
15
1
อบ.3
12
11
23
1
รวม อบ.
18
20
38
2
ป.1
7
8
15
1
ป.2
13
4
17
1
ป.3
9
9
18
1
ป.4
8
10
18
1
ป.5
13
6
19
1
ป.6
10
7
17
1
รวมประถม
60
44
104
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
78
64
142
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...