ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองธง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
23
19
42
2
อบ.3
21
16
37
2
รวม อบ.
44
35
79
4
ป.1
35
24
59
2
ป.2
15
20
35
2
ป.3
21
18
39
2
ป.4
23
35
58
2
ป.5
23
23
46
2
ป.6
23
22
45
2
รวมประถม
140
142
282
12
ม.1
14
3
17
1
ม.2
5
6
11
1
ม.3
11
4
15
1
รวมมัธยมต้น
30
13
43
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
214
190
404
19
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...