ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองธง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
19
16
35
2
อบ.3
32
27
59
2
รวม อบ.
51
43
94
4
ป.1
17
18
35
2
ป.2
19
18
37
2
ป.3
25
34
59
2
ป.4
20
23
43
2
ป.5
26
21
47
2
ป.6
25
22
47
2
รวมประถม
132
136
268
12
ม.1
1
6
7
1
ม.2
9
4
13
1
ม.3
9
0
9
1
รวมมัธยมต้น
19
10
29
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
202
189
391
19
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...