ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
13
21
1
อบ.3
18
10
28
1
รวม อบ.
26
23
49
2
ป.1
22
21
43
2
ป.2
9
14
23
1
ป.3
16
14
30
1
ป.4
15
14
29
1
ป.5
27
22
49
2
ป.6
18
13
31
1
รวมประถม
107
98
205
8
ม.1
12
7
19
1
ม.2
9
0
9
1
ม.3
14
10
24
1
รวมมัธยมต้น
35
17
52
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
168
138
306
13
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...