ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
20
10
30
1
อบ.3
16
22
38
2
รวม อบ.
36
32
68
3
ป.1
11
15
26
1
ป.2
19
17
36
1
ป.3
14
14
28
1
ป.4
25
22
47
2
ป.5
20
12
32
1
ป.6
14
15
29
1
รวมประถม
103
95
198
7
ม.1
12
1
13
1
ม.2
12
11
23
1
ม.3
8
9
17
1
รวมมัธยมต้น
32
21
53
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
171
148
319
13
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...