ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเหมืองตะกั่ว ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
13
22
1
อบ.3
11
13
24
1
รวม อบ.
20
26
46
2
ป.1
5
6
11
1
ป.2
11
3
14
1
ป.3
8
13
21
1
ป.4
8
11
19
1
ป.5
6
10
16
1
ป.6
9
7
16
1
รวมประถม
47
50
97
6
ม.1
5
0
5
1
ม.2
6
2
8
1
ม.3
0
2
2
1
รวมมัธยมต้น
11
4
15
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
78
80
158
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...