ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเหมืองตะกั่ว ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
11
21
1
อบ.3
10
12
22
1
รวม อบ.
20
23
43
2
ป.1
10
12
22
1
ป.2
6
6
12
1
ป.3
9
4
13
1
ป.4
10
13
23
1
ป.5
8
12
20
1
ป.6
7
9
16
1
รวมประถม
50
56
106
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
7
0
7
1
ม.3
6
2
8
1
รวมมัธยมต้น
13
2
15
2
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
83
81
164
10
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...