ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านยางขาคีม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
7
16
1
อบ.3
16
11
27
1
รวม อบ.
25
18
43
2
ป.1
15
11
26
1
ป.2
8
14
22
1
ป.3
5
10
15
1
ป.4
12
6
18
1
ป.5
10
9
19
1
ป.6
6
8
14
1
รวมประถม
56
58
114
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
81
76
157
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...