ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดควนเพ็ง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
7
21
1
อบ.3
13
7
20
1
รวม อบ.
27
14
41
2
ป.1
10
12
22
1
ป.2
11
9
20
1
ป.3
10
10
20
1
ป.4
11
16
27
1
ป.5
12
10
22
1
ป.6
7
5
12
1
รวมประถม
61
62
123
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
88
76
164
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...