ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งนารี ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
24
19
43
2
อบ.3
31
21
52
2
รวม อบ.
55
40
95
4
ป.1
11
29
40
1
ป.2
24
23
47
1
ป.3
25
15
40
1
ป.4
14
15
29
1
ป.5
30
25
55
2
ป.6
19
23
42
1
รวมประถม
123
130
253
7
ม.1
15
5
20
1
ม.2
16
11
27
1
ม.3
8
6
14
1
รวมมัธยมต้น
39
22
61
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
217
192
409
14
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...