ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งนารี ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
32
22
54
2
อบ.3
10
32
42
2
รวม อบ.
42
54
96
4
ป.1
26
26
52
2
ป.2
22
15
37
1
ป.3
13
15
28
1
ป.4
29
23
52
2
ป.5
19
22
41
1
ป.6
18
21
39
1
รวมประถม
127
122
249
8
ม.1
21
12
33
1
ม.2
11
5
16
1
ม.3
1
7
8
1
รวมมัธยมต้น
33
24
57
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
202
200
402
15
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...