ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านควนแหวง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
9
24
1
อบ.3
16
13
29
1
รวม อบ.
31
22
53
2
ป.1
17
13
30
1
ป.2
23
12
35
1
ป.3
21
15
36
1
ป.4
14
16
30
1
ป.5
15
13
28
1
ป.6
18
5
23
1
รวมประถม
108
74
182
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
139
96
235
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...