ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดพรุพ้อ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
7
19
1
อบ.3
12
13
25
1
รวม อบ.
24
20
44
2
ป.1
8
11
19
1
ป.2
12
5
17
1
ป.3
8
6
14
1
ป.4
5
13
18
1
ป.5
10
11
21
1
ป.6
17
16
33
1
รวมประถม
60
62
122
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
84
82
166
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...