ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านควนหินแท่น ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
2
4
1
อบ.2
6
7
13
1
อบ.3
12
5
17
1
รวม อบ.
20
14
34
3
ป.1
5
6
11
1
ป.2
4
11
15
1
ป.3
14
7
21
1
ป.4
6
4
10
1
ป.5
8
5
13
1
ป.6
8
6
14
1
รวมประถม
45
39
84
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
65
53
118
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...