ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดรัตนวราราม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
3
5
1
อบ.2
2
2
4
1
อบ.3
2
4
6
1
รวม อบ.
6
9
15
3
ป.1
16
17
33
1
ป.2
13
20
33
1
ป.3
11
10
21
1
ป.4
12
18
30
1
ป.5
16
17
33
1
ป.6
20
17
37
2
รวมประถม
88
99
187
7
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
94
108
202
10
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...