ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดรัตนวราราม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
3
5
1
อบ.2
2
2
4
1
อบ.3
2
2
4
1
รวม อบ.
6
7
13
3
ป.1
13
18
31
1
ป.2
16
16
32
1
ป.3
13
17
30
1
ป.4
11
11
22
1
ป.5
13
18
31
1
ป.6
17
16
33
1
รวมประถม
83
96
179
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
89
103
192
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...