ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดนาหม่อม (เชนวิทยา) ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
3
3
1
อบ.2
4
4
8
1
อบ.3
3
3
6
1
รวม อบ.
7
10
17
3
ป.1
3
0
3
1
ป.2
6
5
11
1
ป.3
3
0
3
1
ป.4
4
4
8
1
ป.5
7
4
11
1
ป.6
3
2
5
1
รวมประถม
26
15
41
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
33
25
58
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...