ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปากพล ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
4
9
1
อบ.3
8
2
10
1
รวม อบ.
13
6
19
2
ป.1
11
4
15
1
ป.2
7
4
11
1
ป.3
2
5
7
1
ป.4
5
3
8
1
ป.5
6
4
10
1
ป.6
9
6
15
1
รวมประถม
40
26
66
6
ม.1
4
5
9
1
ม.2
7
4
11
1
ม.3
3
3
6
1
รวมมัธยมต้น
14
12
26
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
67
44
111
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...