ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปากพล ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
6
12
1
อบ.3
5
4
9
1
รวม อบ.
11
10
21
2
ป.1
7
2
9
1
ป.2
10
3
13
1
ป.3
7
4
11
1
ป.4
2
5
7
1
ป.5
5
3
8
1
ป.6
5
6
11
1
รวมประถม
36
23
59
6
ม.1
5
6
11
1
ม.2
2
3
5
1
ม.3
5
4
9
1
รวมมัธยมต้น
12
13
25
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
59
46
105
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...