ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดโตนด ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
1
3
1
อบ.2
4
3
7
1
อบ.3
2
4
6
1
รวม อบ.
8
8
16
3
ป.1
6
4
10
1
ป.2
3
2
5
1
ป.3
7
3
10
1
ป.4
4
6
10
1
ป.5
3
2
5
1
ป.6
3
4
7
1
รวมประถม
26
21
47
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
34
29
63
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...