ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
12
6
18
1
อบ.2
9
10
19
1
อบ.3
11
21
32
1
รวม อบ.
32
37
69
3
ป.1
28
37
65
2
ป.2
32
18
50
2
ป.3
34
33
67
2
ป.4
28
31
59
2
ป.5
28
26
54
2
ป.6
29
23
52
2
รวมประถม
179
168
347
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
211
205
416
15
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...