ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
15
22
1
อบ.2
21
9
30
1
อบ.3
10
14
24
1
รวม อบ.
38
38
76
3
ป.1
27
49
76
2
ป.2
26
37
63
2
ป.3
36
22
58
2
ป.4
32
34
66
2
ป.5
29
29
58
2
ป.6
26
26
52
2
รวมประถม
176
197
373
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
214
235
449
15
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...