ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกสัก ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
4
9
1
อบ.3
18
10
28
1
รวม อบ.
23
14
37
2
ป.1
21
16
37
1
ป.2
12
18
30
1
ป.3
13
17
30
1
ป.4
17
17
34
1
ป.5
17
15
32
1
ป.6
13
21
34
1
รวมประถม
93
104
197
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
116
118
234
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...