ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกสัก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
7
13
1
อบ.3
8
13
21
1
รวม อบ.
14
20
34
2
ป.1
28
19
47
1
ป.2
16
15
31
1
ป.3
13
18
31
1
ป.4
14
14
28
1
ป.5
14
17
31
1
ป.6
15
13
28
1
รวมประถม
100
96
196
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
114
116
230
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...