ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดลอน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
5
12
1
อบ.3
10
7
17
1
รวม อบ.
17
12
29
2
ป.1
11
10
21
1
ป.2
11
11
22
1
ป.3
10
13
23
1
ป.4
12
14
26
1
ป.5
14
15
29
1
ป.6
13
11
24
1
รวมประถม
71
74
145
6
ม.1
7
2
9
1
ม.2
8
5
13
1
ม.3
11
7
18
1
รวมมัธยมต้น
26
14
40
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
114
100
214
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...