ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดลอน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
8
19
1
อบ.3
11
11
22
1
รวม อบ.
22
19
41
2
ป.1
12
13
25
1
ป.2
11
13
24
1
ป.3
12
13
25
1
ป.4
15
15
30
1
ป.5
15
11
26
1
ป.6
8
8
16
1
รวมประถม
73
73
146
6
ม.1
8
6
14
1
ม.2
13
7
20
1
ม.3
5
10
15
1
รวมมัธยมต้น
26
23
49
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
121
115
236
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...