ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
23
38
2
อบ.3
21
13
34
2
รวม อบ.
36
36
72
4
ป.1
29
23
52
2
ป.2
22
25
47
2
ป.3
15
16
31
2
ป.4
31
14
45
2
ป.5
24
20
44
2
ป.6
20
31
51
2
รวมประถม
141
129
270
12
ม.1
23
13
36
1
ม.2
18
13
31
1
ม.3
9
14
23
1
รวมมัธยมต้น
50
40
90
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
227
205
432
19
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...