ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
23
7
30
1
อบ.3
15
25
40
2
รวม อบ.
38
32
70
3
ป.1
20
13
33
1
ป.2
26
21
47
1
ป.3
18
25
43
1
ป.4
15
17
32
1
ป.5
32
13
45
2
ป.6
26
21
47
2
รวมประถม
137
110
247
8
ม.1
25
26
51
2
ม.2
20
11
31
1
ม.3
17
12
29
1
รวมมัธยมต้น
62
49
111
4
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
237
191
428
15
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...