ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านต้นสน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
3
5
1
อบ.3
3
3
6
1
รวม อบ.
5
6
11
2
ป.1
4
6
10
1
ป.2
6
4
10
1
ป.3
4
5
9
1
ป.4
0
6
6
1
ป.5
13
10
23
1
ป.6
9
8
17
1
รวมประถม
36
39
75
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
41
45
86
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...