ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพัทลุง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
218
285
503
13
ม.2
232
270
502
13
ม.3
269
322
591
13
รวมมัธยมต้น
719
877
1,596
39
ม.4
222
334
556
13
ม.5
217
309
526
13
ม.6
209
344
553
13
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
648
987
1,635
39
รวมทั้งหมด
1,367
1,864
3,231
78
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...