ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพัทลุง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
200
304
504
13
ม.2
216
289
505
13
ม.3
229
270
499
13
รวมมัธยมต้น
645
863
1,508
39
ม.4
188
314
502
13
ม.5
209
332
541
13
ม.6
212
304
516
13
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
609
950
1,559
39
รวมทั้งหมด
1,254
1,813
3,067
78
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...