ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสตรีพัทลุง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
146
279
425
11
ม.2
155
265
420
11
ม.3
153
341
494
11
รวมมัธยมต้น
454
885
1,339
33
ม.4
133
367
500
13
ม.5
129
324
453
13
ม.6
112
333
445
13
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
374
1,024
1,398
39
รวมทั้งหมด
828
1,909
2,737
72
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...