ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสตรีพัทลุง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
139
286
425
11
ม.2
145
279
424
11
ม.3
157
264
421
11
รวมมัธยมต้น
441
829
1,270
33
ม.4
128
348
476
13
ม.5
131
361
492
13
ม.6
116
319
435
13
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
375
1,028
1,403
39
รวมทั้งหมด
816
1,857
2,673
72
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...