ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
105
82
187
6
ม.2
126
127
253
7
ม.3
114
105
219
7
รวมมัธยมต้น
345
314
659
20
ม.4
59
58
117
4
ม.5
50
117
167
5
ม.6
31
84
115
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
140
259
399
13
รวมทั้งหมด
485
573
1,058
33
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...