ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
112
109
221
6
ม.2
103
77
180
6
ม.3
112
121
233
7
รวมมัธยมต้น
327
307
634
19
ม.4
44
60
104
5
ม.5
56
56
112
5
ม.6
48
110
158
5
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
148
226
374
15
รวมทั้งหมด
475
533
1,008
34
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...