ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
23
7
30
1
ม.2
25
10
35
1
ม.3
20
12
32
1
รวมมัธยมต้น
68
29
97
3
ม.4
11
2
13
2
ม.5
0
1
1
1
ม.6
4
1
5
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
15
4
19
4
รวมทั้งหมด
83
33
116
7
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...