ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
36
15
51
2
ม.2
19
8
27
1
ม.3
25
9
34
1
รวมมัธยมต้น
80
32
112
4
ม.4
5
5
10
2
ม.5
9
2
11
2
ม.6
0
2
2
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
14
9
23
5
รวมทั้งหมด
94
41
135
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...