ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนประภัสสรรังสิต ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
60
50
110
4
ม.2
68
50
118
4
ม.3
33
54
87
4
รวมมัธยมต้น
161
154
315
12
ม.4
28
37
65
3
ม.5
26
32
58
3
ม.6
19
25
44
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
73
94
167
8
รวมทั้งหมด
234
248
482
20
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...