ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนประภัสสรรังสิต ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
45
30
75
3
ม.2
55
49
104
4
ม.3
64
50
114
4
รวมมัธยมต้น
164
129
293
11
ม.4
19
45
64
3
ม.5
24
30
54
3
ม.6
26
32
58
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
69
107
176
9
รวมทั้งหมด
233
236
469
20
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...