ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวชิรธรรมสถิต ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
32
15
47
2
ม.2
21
18
39
2
ม.3
21
15
36
2
รวมมัธยมต้น
74
48
122
6
ม.4
8
4
12
1
ม.5
7
1
8
1
ม.6
8
11
19
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
23
16
39
3
รวมทั้งหมด
97
64
161
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...