ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวชิรธรรมสถิต ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
26
19
45
2
ม.2
22
14
36
2
ม.3
30
11
41
2
รวมมัธยมต้น
78
44
122
6
ม.4
7
1
8
1
ม.5
9
11
20
1
ม.6
6
5
11
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
22
17
39
4
รวมทั้งหมด
100
61
161
10
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...