ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนกงหราพิชากร ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
45
41
86
3
ม.2
43
40
83
2
ม.3
38
36
74
2
รวมมัธยมต้น
126
117
243
7
ม.4
41
54
95
3
ม.5
29
48
77
2
ม.6
35
66
101
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
105
168
273
8
รวมทั้งหมด
231
285
516
15
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...