ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนกงหราพิชากร ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
46
49
95
3
ม.2
40
43
83
3
ม.3
39
36
75
2
รวมมัธยมต้น
125
128
253
8
ม.4
37
55
92
3
ม.5
36
53
89
3
ม.6
29
49
78
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
102
157
259
8
รวมทั้งหมด
227
285
512
16
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...