ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
32
24
56
2
ม.2
13
10
23
1
ม.3
9
11
20
1
รวมมัธยมต้น
54
45
99
4
ม.4
9
18
27
2
ม.5
13
15
28
2
ม.6
5
5
10
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
27
38
65
5
รวมทั้งหมด
81
83
164
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...