ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
12
10
22
1
ม.2
12
10
22
1
ม.3
14
20
34
1
รวมมัธยมต้น
38
40
78
3
ม.4
12
15
27
2
ม.5
6
5
11
1
ม.6
11
8
19
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
29
28
57
5
รวมทั้งหมด
67
68
135
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...