ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเขาชัยสน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
87
106
193
6
ม.2
80
92
172
5
ม.3
80
91
171
5
รวมมัธยมต้น
247
289
536
16
ม.4
38
52
90
3
ม.5
30
71
101
3
ม.6
41
54
95
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
109
177
286
9
รวมทั้งหมด
356
466
822
25
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...