ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเขาชัยสน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
92
68
160
5
ม.2
88
108
196
6
ม.3
72
91
163
5
รวมมัธยมต้น
252
267
519
16
ม.4
35
64
99
3
ม.5
35
52
87
3
ม.6
31
67
98
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
101
183
284
9
รวมทั้งหมด
353
450
803
25
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...