ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
18
14
32
2
ม.2
14
14
28
2
ม.3
27
7
34
2
รวมมัธยมต้น
59
35
94
6
ม.4
2
11
13
2
ม.5
12
11
23
2
ม.6
7
8
15
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
21
30
51
6
รวมทั้งหมด
80
65
145
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...