ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
18
11
29
2
ม.2
11
16
27
2
ม.3
13
14
27
2
รวมมัธยมต้น
42
41
83
6
ม.4
19
5
24
2
ม.5
2
11
13
2
ม.6
12
12
24
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
33
28
61
6
รวมทั้งหมด
75
69
144
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...