ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนตะโหมด ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
188
227
415
10
ม.2
138
177
315
9
ม.3
133
176
309
9
รวมมัธยมต้น
459
580
1,039
28
ม.4
85
149
234
6
ม.5
61
134
195
6
ม.6
61
148
209
6
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
207
431
638
18
รวมทั้งหมด
666
1,011
1,677
46
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...