ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนตะโหมด ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
160
184
344
9
ม.2
163
187
350
9
ม.3
147
188
335
9
รวมมัธยมต้น
470
559
1,029
27
ม.4
78
152
230
6
ม.5
78
156
234
6
ม.6
55
154
209
6
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
211
462
673
18
รวมทั้งหมด
681
1,021
1,702
45
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...