ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนประชาบำรุง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
32
22
54
2
ม.2
28
42
70
2
ม.3
20
29
49
2
รวมมัธยมต้น
80
93
173
6
ม.4
8
15
23
1
ม.5
6
26
32
2
ม.6
11
23
34
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
25
64
89
5
รวมทั้งหมด
105
157
262
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...