ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนประชาบำรุง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
46
32
78
2
ม.2
20
24
44
2
ม.3
22
36
58
2
รวมมัธยมต้น
88
92
180
6
ม.4
9
21
30
1
ม.5
6
12
18
2
ม.6
6
26
32
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
21
59
80
5
รวมทั้งหมด
109
151
260
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...