ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนควนขนุน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
123
99
222
6
ม.2
126
125
251
6
ม.3
100
112
212
6
รวมมัธยมต้น
349
336
685
18
ม.4
45
80
125
4
ม.5
37
71
108
4
ม.6
38
63
101
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
120
214
334
12
รวมทั้งหมด
469
550
1,019
30
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...