ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนควนขนุน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
129
126
255
6
ม.2
107
112
219
6
ม.3
97
101
198
6
รวมมัธยมต้น
333
339
672
18
ม.4
38
76
114
4
ม.5
48
65
113
4
ม.6
33
49
82
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
119
190
309
12
รวมทั้งหมด
452
529
981
30
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...