ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพนางตุง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
18
20
38
2
ม.2
26
30
56
2
ม.3
20
27
47
2
รวมมัธยมต้น
64
77
141
6
ม.4
13
28
41
2
ม.5
6
13
19
2
ม.6
5
20
25
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
24
61
85
6
รวมทั้งหมด
88
138
226
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...