ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพนางตุง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
22
31
53
2
ม.2
29
27
56
2
ม.3
23
34
57
2
รวมมัธยมต้น
74
92
166
6
ม.4
8
15
23
2
ม.5
7
19
26
2
ม.6
3
6
9
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
18
40
58
5
รวมทั้งหมด
92
132
224
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...