ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอุดมวิทยายน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
27
23
50
2
ม.2
27
25
52
2
ม.3
27
19
46
2
รวมมัธยมต้น
81
67
148
6
ม.4
11
20
31
2
ม.5
10
19
29
2
ม.6
10
7
17
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
31
46
77
6
รวมทั้งหมด
112
113
225
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...